Privacybeleid

Welke informatie verzamelen we?
Wij verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze site en wanneer u deelneemt door de hier gedeelde inhoud te lezen, te schrijven en te evalueren.

Wanneer u zich registreert op onze site, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te voeren. Uw e-mailadres wordt geverifieerd door een e-mail met een unieke link. Als die link wordt bezocht, weten we dat u het e-mailadres beheert.

Bij registratie en posting registreren we het IP-adres waaruit het bericht afkomstig is. We bewaren mogelijk ook serverlogboeken die het IP-adres van elk verzoek naar onze server bevatten. Alle informatie die wij van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

Om je ervaring te personaliseren — uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften.
Om onze site te verbeteren — we streven er voortdurend naar om ons siteaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen.
Om de klantenservice te verbeteren — uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften.
Om periodieke e-mails te verzenden — Het e-mailadres dat u opgeeft, kan worden gebruikt om u informatie te sturen, meldingen die u opvraagt over wijzigingen in onderwerpen of in reactie op uw gebruikersnaam, reageren op vragen en / of andere verzoeken of vragen.
We implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert, verstrekt of er toegang tot krijgt.

We zullen ons best doen om:
Niet langer dan 90 dagen bewaren van serverlogs die het IP-adres van alle aanvragen voor deze server bevatten.
Niet meer dan 5 jaar behouden van de IP-adressen geassocieerd met geregistreerde gebruikers en hun berichten.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
webwinkelcommunity. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten: Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors: Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden: MoneyMonk
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyMonk. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyMonk heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyMonk is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyMonk gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Webhosting: Vimexx
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Gebruiken we cookies?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser naar uw harde schijf op uw computer overzet (indien u dit toestaat). Met deze cookies kan de site uw browser herkennen en, als u een geregistreerde account hebt, deze koppelen aan uw geregistreerde account.

We gebruiken cookies om uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken te begrijpen en op te slaan en om verzamelde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden. We kunnen een contract afsluiten met externe serviceproviders om ons te helpen onze bezoekers beter te begrijpen. Het is deze serviceproviders niet toegestaan de door ons verzamelde informatie te gebruiken, behalve om ons te helpen ons bedrijf te leiden en te verbeteren.

Cookies: Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Mogen we informatie vrijgeven aan externe partijen?
Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen onze site te gebruiken, ons bedrijf te leiden of u van dienst te zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat vrijgave geschikt is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid te handhaven of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of andere vormen van gebruik.

Links van derden
Af en toe, naar eigen inzicht, kunnen we producten of diensten van derden op onze site opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. We zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en alle feedback over deze sites te verwelkomen.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance
Onze site, producten en diensten zijn allemaal gericht op mensen die ten minste 13 jaar oud of ouder zijn. Als deze server zich in de Verenigde Staten bevindt en u jonger bent dan 13 jaar, volgens de COPPA-voorwaarden (https://www.wikipedia.org/wiki/Children) gebruik dan niet de deze site.[/vc_column_text][vc_column_text]Dit online privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die via onze site wordt verzameld en niet op informatie die offline wordt verzameld.

Uw toestemming
Door onze site te gebruiken, stemt u in met het privacybeleid van onze website.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren.

Dit document is CC-BY-SA. Het is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018.