btw regels uitgelegd

Sinds 1 januari 2015 gelden nieuwe BTW-regels voor online ondernemers. Deze zijn van toepassing op webwinkels die elektronische diensten verkopen aan consumenten binnen de Europese Unie. Ondernemers moeten het BTW-tarief heffen van het land waarin de consument woont, in plaats van het Nederlandse tarief van 21%. Het doel van deze nieuwe BTW-regeling is het voorkomen van belastingontduiking door (grote) internetbedrijven. Het is nu namelijk niet meer mogelijk om een onderneming te vestigen in een land met een laag BTW-tarief, om vanuit daar online diensten te leveren aan consumenten in landen met een hoog BTW-tarief.

Elektronische diensten

‘Elektronische diensten’ zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Anders dan deze term doet vermoeden, vallen hieronder niet alleen diensten maar ook een aantal producten.

Voorbeelden van elektronische diensten zijn onder meer:

  • onlineverkeersinformatie en –weerberichten;
  • gedigitaliseerde producten, bijvoorbeeld e-books, muziek, digitale foto’s, films en games;
  • onlinekranten, dagbladen en tijdschriften;
  • onlinegegevensopslag;
  • online trainingen en workshops;
  • toegang tot of downloaden van software;
  • gebruik van zoekmachines;
  • online spelen.

BTW-tarief

Online ondernemers dienen sinds 1 januari 2015 dus het BTW-tarief in rekening te brengen van het land waar de desbetreffende consument woont. Dit heet binnen de EU de ‘lidstaat van verbruik’. De BTW dient vervolgens te worden afgedragen aan de belastingdienst van de betreffende lidstaat.

Voorbeeld: een Duitse consument, woonachtig in Berlijn, koopt software via een Nederlandse webwinkel. De eigenaar van de webwinkel dient het Duitse BTW-tarief van 19% toe te passen. Het BTW-tarief dient overgemaakt te worden aan de Duitse BTW-dienst.

Praktijk

Voor de online ondernemer ontstaat door deze nieuwe BTW-regeling een aantal moeilijkheden.

Allereerst dient de ondernemer de vraag te beantwoorden of de afnemer een consument is. Immers, indien dit niet het geval is dan blijft de nieuwe regeling buiten beschouwing. Dit is niet altijd eenvoudig. Een praktische oplossing zou kunnen zijn om in het bestelproces de vraag op te nemen of de afnemer koopt als consument of zakelijk. Indien de afnemer ‘zakelijk’ aanvinkt, kan door middel van een vervolgvraag gevraagd worden het BTW-nummer in te vullen. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of dit voldoende zal blijken te zijn, het is raadzaam om daarvoor een fiscalist te raadplegen.

Ten tweede dient het land van vestiging van de consument te worden achterhaalt. Aan de hand hiervan moet namelijk worden bepaald welk BTW-tarief toegepast moet worden. Wettelijk gezien dient de online ondernemer twee bewijsstukken te kunnen overleggen. De Europese Uitvoeringsverordening schrijft negen opties voor die als bewijs kunnen dienen. De bewijsstukken dienen tien jaar bewaard te worden en dienen ter controle van de BTW-aangifte ook beschikbaar te zijn voor iedere internationale Belastingdienst.

Het afdragen van de BTW betreft de derde moeilijkheid. De online ondernemer dient BTW af te dragen aan de Belastingdienst van het land van de afnemer. Dit zorgt voor een extra administratieve last. Hier bestaat echter een oplossing voor. Ondernemers kunnen zich registreren bij de Nederlandse Belastingdienst, waarna laatstgenoemde de BTW van de ondernemer ontvangt en verdeelt over de verschillende internationale Belastingdiensten. In dat geval hoeft maar aan één Belastingdienst de BTW af te worden dragen.

Conclusie

De algemene verwachting is dat veel (met name kleinere) webwinkels hun verkoop gaan beperken tot verkoop binnen Nederland óf dat zij door ondersteuning van hun websitebeheerders en accountants de nieuwe regelgeving implementeren. Dit laatste zorgt over het algemeen voor meer administratieve rompslomp en kosten. De nieuwe regelgeving is dan ook niet bevorderlijk te noemen voor de retail branche.

Tip! Naast de BTW-regels is de wet- en regelgeving voor webwinkels op meerdere punten gewijzigd. Laat uw webwinkel dan ook op tijd toetsen aan de actuele wet- en regelgeving.

 Kom je er toch niet uit?

Word dan vandaan nog lid van de WebwinkelCommunity

Ja, Ik Wil Graag Lid Worden
Wij helpen je graag verder!