Incassotraject

Voor webwinkels is het van groot belang dat haar klanten de facturen tijdig betalen. Meer dan de helft van alle bedrijven heeft moeite met haar debiteuren. Een deel betaalt te laat terwijl een deel zelfs helemaal niet betaalt.

Het eerste traject

Na het verstrijken van de betaaltermijn wordt een betalingsherinnering gestuurd. Een factuur moet binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voldaan zijn. Als je na dertig dagen nog geen betaling hebt ontvangen, kan je de klant in eerste instantie bellen en naar de reden vragen waarom de factuur nog niet is voldaan. Persoonlijk contact is hierbij erg belangrijk en vaak wordt de factuur alsnog betaalt. Volgt nog geen betaling dan dien je een aanmaning te sturen. Een sommatie, ook wel ingebrekestelling genoemd, is een laatste schriftelijke aanmaning waarbij de klant een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn betalingsverplichtingen na te komen. Die redelijke termijn wordt vaak op acht dagen gesteld. Verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar na de termijn nog steeds zijn verplichtingen niet is nagekomen. Stuur een sommatiebrief zowel per aangetekende post als per gewone post en eventueel nog per e-mail. De klant kan dan niet ontkennen dat hij de sommatie niet heeft ontvangen.

Incasso uitbesteden

Bij het uitbesteden van jouw incasso doe je er goed aan om jezelf er bewust van te zijn dat er een belangrijk verschil is tussen een incassobureau en een incasso advocatenkantoor. De betere incassobureaus zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. De incassokosten die worden gemaakt, komen voor rekening van de debiteur. De praktijk leert dat het werk van incassobureaus wel degelijk effect heeft. Huyer incasso werkt als gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Vorderingen die uiteindelijk niet worden betaald komen in een gerechtelijk traject. Heeft de rechter vonnis gewezen dan kan de deurwaarder deze uitvoeren. Incasso advocaten kunnen mogelijk meer druk uitvoeren op jouw debiteur zeker als jouw vordering inhoudelijk wordt betwist. In ieder geval is een advocaat nodig als er conservatoir beslag moet worden gelegd of vorderingen van boven de 25.000 euro. Conservatoir beslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure.

Een kantongerecht behandelt vorderingen tot €25.000,00. Daarboven worden vorderingen door de civiele rechtbank behandeld. Het heeft voor de debiteur dikwijls geen zin om bij de zitting aanwezig te zijn omdat de rechter in feite de vordering vast stelt. Indien de vordering volgens de debiteur onjuist is, heeft zijn aanwezigheid wel zin. De debiteur kan dan verweer voeren tijdens de zitting.